Det är gratis att besöka Familjeservice och du kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation och registrerar inte ditt besök.

Vi erbjuder rådgivande och stödjande samtal till familjer med barn i åldern 0-20 år samt arrangerar föräldrautbildningar i grupp.

Att vara en bra förälder som både ger värme och sätter ramar är inte alltid lätt, ibland kan det vara bra att få råd och stöd för att göra vardagen lite lättare.

Rådgivande och familjestödjande samtal

När du kommer till oss träffar du en av våra socialrådgivare för att prata kring de utmaningar ni som familj har just nu. Du som är förälder är välkommen på egen hand, med din partner eller tillsammans med ditt barn. Vi samarbetar också med förskola, skola och andra viktiga personer om det hjälper er familj.

Det här är bra att veta om Familjeservice

 • Vi dokumenterar och registrerar inte ditt besök.
 • Vi har sekretess.
 • Du kan vara anonym.
 • Att ha kontakt med oss är gratis.
 • Våra föräldrautbildningar och föräldragrupper är gratis.
 • Vi startar upp föräldrautbildningar varje termin.

Ring oss för att få reda på när nästa kurs och grupp startar – först till kvarn gäller. Läs mer om familjeservice i vår broschyr för våren 2024, via länken nedan.

Grupper för föräldrar och barn

På Familjeservice kan du få råd och stöd både enskilt och i grupp. De grupper som vi erbjuder på Familjeservice är:

 • BIFF (Barn i föräldrars fokus)
 • Vår väg - föräldrautbildning
 • COPE (Community parent education)
 • Trygghetscirkeln
 • Trygga Föräldrar
 • Mina föräldrar är skilda - Skilda Världar för barn med separerade föräldrar
 • Förälder till barn med problematisk skolfrånvaro.
Ett barn på en lekplats

BIFF - Barn i föräldrars fokus

I vår grupp Barn i föräldrars fokus kan separerade föräldrar dela med sig av erfarenheter och kunskap om hur det är att vara förälder.

Deltagare lär sig också mer om vad som händer med barn när föräldrar inte kan komma överens.  Vi träffas vid tre tillfällen på kvällstid.

Målet är att du som förälder ska få ökad kunskap om barnets utveckling. Du får verktyg för att bygga en trygg relation mellan dig och ditt barn och en större tilltro till din egen förmåga. 

Gruppstart:
Våren 2024, kontakta oss för mer information

Föräldrautbildning - Vår väg

Utbildningen riktar sig till dig som är utomlandsfödd förälder och som vill ha stöd i ditt föräldraskap. Det kan vara svårt att flytta till ett nytt land och uppleva en annorlunda kultur. Vår väg är ett stöd för föräldrar till barn som lever med två kulturer.

Under föräldrautbildningens gång pratar vi i grupp om hur flytten till ett annat land kan påverka dig som förälder och din familj. Du diskuterar med andra föräldrar om strategier och förutsättningar för ditt barns utveckling och tar del av andras erfarenheter.

Gruppstart:
Torsdag den 29 februari kl. 09.00-11.00

COPE - Föräldrautbildning

Föräldrautbildningarna Cope 3-12 och Cope Tonår riktar sig till dig som har barn i åldern 3-12 år och barn i tonåren som vill ha nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med utbildningen är att stärka din roll som förälder och att stärka relationerna i din familj. Vi träffas 9 gånger och två timmar per tillfälle. Vi bjuder på fika.

Målet med gruppen är att du ska utveckla din föräldraroll och ditt självförtroende som förälder. Du får praktiska och konkreta strategier i ditt föräldraskap och möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra föräldrar.

Gruppstart:
Tisdag den 27 februari kl. 15.00-17.00

Trygghetscirkel (Circle of Security)

Föräldrarutbildningen Trygghetscirkel är utvecklat för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Du som har äldre barn kan också gå på utbildningen. Vi pratar om samspelet mellan barn och förälder, hur man som förälder kan hjälpa sitt barn till en ökad trygghet och en god självkänsla. Varje träff har olika teman där vi tillsammans tittar på korta filmer och diskuterar kring barns behov.

Gruppstart:
Måndag den 26 februari kl. 17.00-19.00

Trygga Föräldrar

Föräldrautbildningen Trygga föräldrar riktar sig till dig som lever i ett område med social utsatthet och som har en oro för att ditt barn ska dras till destruktiva miljöer.

Utbildningen ger dig som förälder kunskap om risk och skyddsfaktorer, främjade av kommunikationen mellan dig och ditt barn, ökar din självtillit som förälder och minskar din oro.

Gruppstart:
Fredag den 1 mars kl. 09.00-10.30

Mina föräldrar är skilda (Skilda Världar)- för barn med separerade föräldrar

Mina föräldrar är skilda är gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar. Under tio träffar får barnen prata om tankar och känslor kring föräldrarnas separation, nya familjekonstellationer och andra förändringar. Vi kommer också att fika och göra roliga saker tillsammans.

Gruppstart:
Kontakta oss för mer information.

Förälder till barn med problematisk skolfrånvaro

Vi vet att det finns många barn och ungdomar med hög skolfrånvaro och det drabbar oftast hela familjen. Som förälder kan man känna sig ensam och maktlös när man inte kan hjälpa sitt barn att komma i väg till skolan. Vi vill skapa ett diskussionsforum för er föräldrar där man kan träffa andra föräldrar med liknande svårigheter. Här kan man prata om utmaningarna detta för med sig, utanförskapet, men även stötta varandra genom att dela med sig av tips, råd och lyckade exempel när det ibland faktiskt fungerar. Vi vill också förmedla viss kunskap kring ämnet genom bland annat filmklipp.
Gruppträffar: Gruppen är fullsatt och vi har nu stängt gruppen. Kontakta oss för information om nästa gruppstart.

 

Följ oss på sociala medier

Familjeservice finns på Facebook. Vi delar med oss av olika aktiviteter och tips på stöd som du kan få hos oss.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
Jag är intresserad av enskilda samtal
Jag är intresserad av enskilda samtal

Jag är intresserad av följande grupp (Välj det alternativ som passar dig och din familj bäst)
Jag är intresserad av följande grupp (Välj det alternativ som passar dig och din familj bäst)Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?