Gifta par, sambos, registrerade partners och ensamstånde kan adoptera.

Föräldrautbildning för adoptivföräldrar

Om du eller ni vill adoptera ett barn från annat land måste ni ha gått en särskild föräldrautbildning som kommunen anvisar till. Utbildningen ska vara genomförd innan man ansöker om medgivande hos familjerätten. Läs mer om denna särskilda föräldrautbildning på Myndigheten för familjerätt och för föräldraskapsstöd (MFoF) webbplats.

Det är Studiefrämjandet som ansvarar för kursen som genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor) och Socialstyrelsens krav på föräldrautbildning för blivande adotivföräldrar.

Att ansöka om att bli adoptivförälder

Efter att ni har genomgått den särskilda föräldrautbildningen ska ni vända er till familjerätten för att ansöka om ett medgivande. Då erbjuds ni först ett inledande informationssamtal och därefter startar en medgivandeutredning där familjerätten utreder om du eller ni är lämpliga som adoptivföräldrar. Det är arbete och välfärdsnämnden som fattar beslut om medgivande.

Medgivandeutredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i utlandet fattar om de sökande ska få ta emot ett visst barn. Barnet förmedlas oftast genom en auktoriserad adoptionsorganisation.

Adoptera ett specifikt barn

En adoption kan också gälla ett specifikt barn. Ett exempel på det är när ena partnern i ett äktenskap vill adoptera den andra partnerns barn från ett tidigare förhållande.

I båda fallen begär Tingsrätten en utredning från arbete och välfärdsnämnden.

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska känna sig tygga och få en bra uppväxt men ibland kan det finnas svårigheter som man kan behöva prata om och få stöd kring. Utifrån detta erbjuder kommunen ett flertal olika föräldrastödsprogram som du kan läsa om nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?