Familjehuset Näsby

På Familjehuset Näsby finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och social rådgivning. Vi har personal och verksamheter samlade för hela din familj på ett ställe.

Familjehuset Näsby är en mötesplats för familjer och föräldrar med barn upp till 6 år. Även du som väntar barn är välkommen hit. Vi arrangerar bland annat baby café och föräldragrupper. Vi är öppna för att anpassa verksamheten efter våra besökares intresse och behov. 

Babycafé för barn upp till 1,5 år

Tisdagar mellan 9-12 och torsdagar mellan 13-15. Då sjunger vi och har ett tema för varje träff. Observera åldersgränsen under dessa tider. Vi vill ha en lugn miljö som passar de mindre barnen.

Öppen förskola

Du som har barn i åldern 0-6 och du som väntar barn träffas tillsammans med vår personal i en trivsam miljö för möten och aktiviteter.

 I den öppna förskolan får du och ditt barn tillfälle att lära varandra och nya människor.  Kanske hittar ni nya vänner. Både du och ditt barn får tillfälle att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter. Ni föräldrar får stöd och råd av varandra och av personalen.

I Öppen förskola finns förutom en ansvarig förskollärare också socialrådgivare, distriktssköterskor och barnmorskor. Du har möjlighet att påverka verksamheten med egna tips och idéer.

Näsby öppna förskola

Vem kan besöka öppna förskolan?

 • förälder
 • farmor, farfar, mormor, morfar eller annan som har barn upp till 6år
 • blivande föräldrar

Bra att veta inför ditt besök hos oss

 • Du behöver inte föranmäla dig
 • Det kostar inget att vara hos oss
 • Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider
 • Fika finns till självkostnadspris

Socialrådgivning

Våra socialrådgivare hjälper dig med information om barn och barnfamiljers rättigheter. De kan också hjälpa dig med annan information och hjälp som familjer med små barn har nytta av.

Våra socialrådgivare är bland annat socionomer. Socionomer som arbetar här kan inte fatta myndighetsbeslut som rör dig, din familj eller din ekonomi.

Du kommer till oss frivilligt och vi skriver inga journaler. Du behöver inte berätta vad du heter och det är gratis.

Föräldrautbildning – BiFF, Barn i föräldrars fokus

BiFF är en kort utbildning för dig som är förälder och intresserad av vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.

Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa andra föräldrar som är i liknande situationer. BiFF genomförs i samarbete med Rädda Barnen och flera olika kommuner runt om i Skåne.

Utbildningen är kvällstid och är kostnadsfri. Varje tillfälle får ni utrymme att diskutera ett speciellt tema.

På träffarna pratar vi om

 • Barnets behov, med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för en gynnsam utveckling.
 • Risk- och skyddsfaktorer, vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
 • Föräldraskap, om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap. 

Föräldrautbildningen ger dig som förälder kunskap och medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling.

Du utvecklar färdigheter som gör det möjligt för dig att hålla barnets behov i fokus och bygga en trygg relation mellan dig och ditt barn.

Du får också en större tilltro till din egen förmåga och att du som förälder betyder för ditt barn.  

Vi som håller i utbildningen arbetar med BiFF, Barn i föräldrars fokus är anställda inom Kristianstads kommun och har lång erfarenhet av att träffa föräldrar och familjer i svåra situationer.

Anmälan 

Om du vill delta i utbildningen anmäler du dig till oss på Familjehuset Näsby.

Innan kursen startar kontaktar gruppledaren varje deltagare per telefon och skickar sedan hem en inbjudan med aktuell information.

Barnavårdscentral, BVC

Vi utför hälsoundersökning och vaccination av ditt barn. Vi arbetar förebyggande med barnhälsovård (o-6 år) och arrangerar gruppsamtal mellan föräldrar.

Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare. Vi tittar både på ditt barn kroppsliga hälsa och beteendemässiga utveckling. Vi har en barn- och mödravårdspsykolog är knuten till verksamheten och ger råd och stöd till föräldrar och barn.

Om ditt barn har behov av det så samarbetar vi med barnkliniken, psykolog och specialpedagog inom förskolan, skolhälsovården och annan övrig skolpersonal inför skolstarten. 

Föräldrautbildning

Under barnets första år erbjuder vi föräldrautbildning genom gruppträffar. Här kan du skapa kontakter med andra föräldrar och dela gemensamma upplevelser. Du får även mer kunskap och information kring föräldraskapet. Kontakta vår distriktssköterska för mer information.  

Barnavårdscentral Näsby

Barnmorskemottagning

Hos oss kan du få hjälp med graviditetstest, preventivmedel, gynekologisk hälsokontroll och mödrahälsovård.  Vi arrangerar föräldraträffar för gravida.

Vi kan hjälpa dig med

 • Mödrahälsovård med föräldrautbildning i grupp
 • Möjlighet till graviditetstest
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Provtagning och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar
 • Gynekologisk cellprovtagning

Barnmorskemottagningen tillhör Primärvården Skåne, Region Skåne.

Barnmorskemottagningen Näsby

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.