Barnahuset Nordöstra Skåne

Barnahuset i Kristianstad är mötesplatsen, där olika myndigheter samlas och samarbetar för att på bästa sätt kunna hjälpa barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexualbrott.

Barnahuset i Nordöstra skåne

Barnahuset finns för att ge barnet möjlighet att kunna berätta om händelsen för de myndigheter som ansvarar för att barnet ska få rätt hjälp. 

Våra lokaler är anpassade för barn. Här finns väntrum, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. 

I Barnahuset samarbetar:

- Polismyndigheten i Blekinge och nordöstra Skåne
- Åklagarkammaren i Kristianstad
- Barnkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad
- Barn-och ungdomspsykiatrin i Hässleholm och Kristianstad
- Socialtjänsten i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommun

Vanliga frågor

  • Vad är barnmisshandel?

   Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga. Misshandel i ett vidare begrepp kan också vara psykisk, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning t ex genom att låsa in barnet på sitt rum. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

  • Vad är sexuella övergrepp?

   Sexuella övergrepp mot barn innebär att sexuella handlingar påtvingas ett barn av en annan person. Barnet utsätts för något som det inte förstår och inte är moget för. Ibland används våld, men ofta är det inte nödvändigt för att den vuxne ska få sin vilja igenom. Förövaren utnyttjar barnets beroende eller bristande kunskap, mutar barnet eller hotar att skada det.

   Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska. Exempel på sexuella övergrepp är att utsätta barn för fullbordade samlag, att en vuxen berör barnets könsorgan, att barnet berör den vuxnes könsorgan, sexuella inviter från en vuxen eller blottning inför barnet. De flesta övergrepp begås av någon som barnet känner, som en förälder, släkting, bekant eller kompis. Cirka en tredjedel av övergreppen begås av en äldre tonåring eller en jämnårig. I de flesta fallen är förövaren en man eller en pojke.

   När barn utsätts för övergrepp av någon de inte känner är internet idag den vanligaste kontaktvägen.

  • Hur påverkas ett barn av misshandel?

   Att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel kan sätta djupa spår hos ett barn, även om barnet drabbas sällan. Det är mycket svårt för barn att få ihop bilderna av föräldern som både en källa till trygghet och en källa till rädsla och hot. Barn är helt beroende av sina föräldrar och misshandel riskerar att hämma deras naturliga utveckling. Barn växer av att uppmärksammas, att bli behandlade med respekt och att känna sig älskade.

   Att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad som barn innebär ofta att:

   • barnets självkänsla blir låg
   • barnet tror att det har gjort fel och tar på sig skulden för misshandeln
   • barnets grundtillit till människor skadas
   • barnet lär sig att konflikter hanteras genom makt, dominans och våld
   • barnet reagerar med oro, rädsla och sömnsvårigheter
   • barnet får kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk
  • Hur påverkas ett barn av sexuella övergrepp?

   Att som barn utsättas för sexuella övergrepp är en allvarlig riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Det är viktigt att få stopp på övergreppen och att erbjuda barnet stöd, information och upprättelse. Ett gott omhändertagande i samband med att övergreppen avslöjas minskar risken för att barnet ska utveckla symtom. Men många barn är i behov av professionell hjälp i form av psykoterapi. Genom att berätta om sina upplevelser och lära sig hantera minnen och känslor kan barnen så småningom må bättre. De barn som far mest illa av övergreppen är de som aldrig kan eller vågar avslöja dem. Här kan du läsa mer om sexuella övergrepp.

   De flesta övergrepp mot barn anmäls aldrig och det innebär att många barn blir utan det skydd och den rehabilitering de har rätt till. Om du misstänker att ett barn utsatts för sexuella övergrepp är det viktigt att du tar din känsla på allvar och kontaktar socialtjänsten.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.