Är du orolig för att kriminella gäng ska rekrytera ditt barn?

Systern Frida som berättar om sin bror.

Systern Frida som har förlorat sin bror. Källa:Polisen.se

Här har vi samlat ihop information om stöd för dig som förälder och anhörig, men även för dig som är ung och riskerar att hamna eller redan befinner dig i ett kriminellt gäng.

Att rekrytera barn till kriminalitet är ett brott

Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som säger att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet. Om du tror att ett barn blir utnyttjat för kriminella handlingar är det viktigt att polisanmäla det.

Misstänker du att ditt barn eller någon du bryr dig om är på väg att dras in i en kriminell miljö? Tipsa polisen genom deras tipsformulär. Länk till annan webbplats. Du kan också ringa 114 14. Säg "tips" i talsvaret för att komma vidare. Du kan vara anonym.

Det finns vissa kännetecken på att ett barn eller ungdom riskerar att hamna i ett kriminellt gäng. Det är bra att du som förälder lär dig att känna igen kännetecken för att förhindra att ditt barn hamnar i ett kriminellt gäng. Du kan få hjälp och stöd att få både i Kristianstad kommun och nationellt.

För dig som ung är det viktigt att känna till hur de kriminella gängen arbetar för att rekrytera dig. Ofta handlar det om att du ska göra olika saker. Vi har samlat tips på vad du kan göra för att minska risken att bli rekryterad, till exempel kan du göra olika saker på din fritid. Du kan också söka stöd som finns i Kristianstad kommun och nationellt om du skulle vilja prata med någon eller hoppa av.

En kvinna som sitter på en säng

Tülün är en av många mammor som har varit tvungna att begrava sitt barn på grund av gängkriminaliteten. Lyssna på hennes historia i videon. (Källa Polisen.se)

Några varningstecken som du som vårdnadshavare ska vara uppmärksam på

Det finns flera varningstecken på att ditt barn riskerar att bli rekryterad i kriminellt gäng som du som förälder måste vara uppmärksam på. Det kan handla om att ditt barn:

 • Börjar ljuga eller dölja saker.
 • Skolan fungerar inte.
 • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna.
 • Blir bjuden på mat av äldre ungdomar.
 • Kommer hem med nya kläder eller ny telefon.
 • Blir skjutsad av personer som hen inte har umgåtts med innan.
 • Slutar be dig om pengar eller verkar ha mer egna pengar.
 • Skickar eller tar emot misstänkt många eller stora betalningar (via Swish eller bankkonto).
 • Börjar ha två mobiler.
 • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter och värderingar.

Saker som skyddar ditt barn från kriminalitet

Att ha en aktiv fritid har en skyddande effekt som förhindrar ditt barn att bli rekryterad av kriminella gäng. Det kan handla om att ditt barn ska:

 • Ha en aktiv fritid med trygga rutiner.
 • Gå i skolan, med extra stöd om det behövs.
 • Göra saker tillsammans med trygga vuxna, till exempel föräldrar, tränare eller andra som finns i ditt barns liv.
 • Ha trygga vuxna som säger ifrån och sätter tydliga gränser.
 • Ha trygga vuxna som frågar och lyssnar på hen.
 • Att du som vuxen försöker förstå barnets tankar och känslor utan att döma.

Hit kan du som är vårdnadshavare vända dig för att få hjälp

Kristianstad

Rådgivning och föräldragrupper på Familjeservice

Familjeservice erbjuder rådgivande och stödjande samtal till familjer med barn i åldern 0-20 år och arrangerar föräldrautbildningar i grupp. Att vara en bra förälder som både ger värme och sätter ramar är inte alltid lätt, ibland kan det vara bra att få råd och stöd för att göra vardagen lite lättare.

Fältgruppen möter barn och ungdomar även kvällar och helger

För många ungdomar och föräldrar i Kristianstads kommun är Fältgruppen, och våra ”fältare”, välkänd, kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger.

Fältgruppen besöker skolor, du kan möta "fältare" på stan kvällar och helger, vi arrangerar ungdomsgrupper och vi kan även vara ett stöd för föräldrar.
Du som är orolig för ditt barn kan kontakta fältgruppen.

Vill du veta vilka kvällar och helger våra fältare är ute bland ungdomar? Följ gärna Tonårsföräldrar i Kristianstads kommun på Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram @faltgruppen_kristianstad Länk till annan webbplats. där vi regelbundet uppdaterar med telefonnummer, tid och namn på fältsekreterare som är ute i fält.

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF)

SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter med syftet är att stötta barn och ungdomar för att välja bort kriminalitet och droger. Tillsammans med er vårdnadshavare fokuserar SSPF på barnets styrkor och lägger upp en plan om hur ditt barn ska utvecklas positivt.

Du kommer i kontakt med SSPF genom att mejla eller ringa till Jonna Persson som är samordnare.

Jonna Persson
Samordnare SSPF
0733-139532
Skicka e-post

Om du och din familj behöver mer stöd

Om du och din familj behöver mer stöd finns det alltid en möjlighet att ansöka om stöd via socialtjänsten. Du vänder dig då till socialtjänstens mottagningsenheten för barn och unga.

Tillsammans med dig utreder vi vilka behov du och din familj har. Socialtjänsten har ofta möjligheter att skräddarsy lösningar efter de behov du och din familj har, och kan ge stöd på många olika sätt genom bistånd.

Maria Skåne Nordost för unga som har problem med beroende

Maria Skåne Nordost är en mottagning för unga som är under 25 år och har problem med alkohol eller andra droger. Hos oss kan du få information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Vi finns i Kristianstad och i Hässleholm.

Ungdomsbasen

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16–25 år och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem.

Orostelefon för dig som är orolig för hat och radikalisering

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna.

Nationella hjälplinjer

Du kan också vända dig direkt till andra organisationer eller myndigheter. Vi har samlat kontaktuppgifter till andra som kan vara till hjälp.

Första linjen Region Skåne - för ungdomar med lindrigare psykisk ohälsa

Till Första linjen Region Skåne kommer du och ditt barn och ungdom från 6 till och med 17 år med lindrigare psykisk ohälsa. Barn kan även komma till Första linjen ensam.

Rädda barnen

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Du kan vända dig till Rädda barnen för att få stöd och kunskap om hur du kan stötta, vägleda och ställa lagom krav.

Polisen

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Du kan göra en anmälan eller tipsa polisen på telefonnummer 11414 eller www.polisen.se/tips Länk till annan webbplats. . Ring 112 vid akuta situationer eller pågående brott.

Bris

Bris erbjuder stöd till dig som har frågor som rör barn. Ring 077-150 50 50. Bris telefon för vuxna finns på svenska, engelska och arabiska 077-448 09 00.

Brottsofferjourens stödlinje

Du som är brottsoffer, vittne eller anhörig kan få stöd av Brottsofferjouren via telefon 116 006 eller www.brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats..

Mind - för människor med psykisk ohälsa

Mind erbjuder konkret stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa. Du kan ringa stödlinjen för dig som är orolig för ett barn på 077-150 50 50 eller besöka www.mind.se Länk till annan webbplats..

För dig som riskerar att rekryteras av kriminella gäng eller vill hoppa av

Kriminella nätverk kan försöka rekrytera dig av flera olika anledningar. Det kan vara för att du är ung och därför inte kontrolleras av polisen eller för att barn under 15 år inte kan straffas. Det finns flera saker du kan göra för att själv undvika att bli rekryterad.

Så kan du lockas in av kriminella gäng

Kriminella gäng försöker att locka in dig som är ung på flera olika sätt. Att befinna sig i kriminella miljöer kan innebära att både utsätta sig själv och sin familj för mycket stora risker, hot och våld. Många som involverats i kriminella gäng mår mycket dåligt även om det kanske inte ser ut så på utsidan.
Du lockas in genom att de, till exempel:

 • Säger att du får få snygga skor och kläder.
 • Säger att de erbjuder dig status och respekt.
 • Säger att du får tillhöra en grupp och känna gemenskap.
 • Du kan se äldre ungdomar i närområdet som verkar lyckade.
 • Du kan se ungdomar med många kompisar och som kan köpa fina saker som du också vill ha.
 • En del barn tror att gängen kan hjälpa dem att uppnå sina drömmar.

Vad vill gängen att du ska göra?

Du kan bland annat bli erbjuden pengar och kläder som betalning för att du utför ett uppdrag.
Uppdrag kan ibland ses som oskyldiga och helt ofarliga men kan snabbt eskalera.
Uppdragen kan exempelvis vara:

 • Hämta och lämna droger och vapen.
 • Sälja narkotika.
 • Hålla utkik om polisen kommer och varna de kriminella.
 • Hota och i värsta fall döda någon.
 • Hantera och ta emot de kriminellas pengar.
 • Få dig att göra sådant du inte vill göra.
 • Tjejer kan få uppdra att gömma eller transportera pengar eller droger på grund av att de sällan stoppas av polisen.

Många som har hoppat av och lämnat det kriminella livet bakom sig berättar om ett brödraskap som visade sig vara falskt. Relationerna, gemenskapen och brödraskapet varar bara så länge man är redo att göra allt man blir tillsagd.

Det här kan du göra för att skydda dig från kriminalitet

Om du är orolig för att du eller är kompis riskerar att rekryteras av kriminella gäng, kontakta en trygg vuxen eller socialtjänsten. Att ha en aktiv fritid har en skyddande effekt som förhindrar dig att bli rekryterad av kriminella gäng. Det kan till exempel handla om att:

 • Engagera dig i aktiviteter på din fritid som är arrangerade av seriösa aktörer.
 • Ha rutiner i vardagen som är trygga.
 • Gå i skolan och våga be om extra stöd om du behöver.
 • Gör saker tillsammans med trygga vuxna.
 • Hitta en vuxen som frågar och lyssnar på dig och som inte är med i ett gäng. Det kan till exempel vara en fritidsledare, lärare med flera.
 • Våga berätta både bra och dåliga saker som händer för en vuxen du litar på.
 • Tycker du att en vuxen inte lyssnar på dig försöka att hitta en annan trygg vuxen.

Här kan du hitta fritidsaktiviteter

Kristianstad har mycket att erbjuda unga människor, det gäller bara att upptäcka och hitta det. Vill du arrangera, skapa, skejta, sporta, söka jobb, gå på konsert, få rådgivning eller hjälp på annat vis?

Du som vill hoppa av kan få hjälp av oss

I Kristianstad kommun finns ett särskilt team inom socialtjänsten som arbetar med utredning och stöd till dig över 18 år som vill hoppa av. Det kan handla om rådgivning och stöd, men även om andra saker, som skydd ekonomi eller bostad. Du når oss via kommunens Medborgarcenter på 044-13 50 00, eller genom att skicka e-post.

Hit kan du som är ung vända dig för att få hjälp

Fältgruppen möter dig även kvällar och helger

För många ungdomar och föräldrar i Kristianstads kommun är Fältgruppen, och våra ”fältare”, välkänd, kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger.
Fältgruppen besöker skolor, du kan möta "fältare" på stan kvällar och helger, vi arrangerar ungdomsgrupper och vi kan även vara ett stöd för föräldrar.

Vill du veta vilka kvällar och helger våra fältare är ute där du vistas? Följ gärna Tonårsföräldrar i Kristianstads kommun på Facebook Länk till annan webbplats. och @faltgruppen_kristianstad på Instagram Länk till annan webbplats. där vi regelbundet uppdaterar med telefonnummer, tid och namn på fältsekreterare som är ute i fält.

Ungdomsbasen

Till Ungdomsbasen kan du som är mellan 16–25 år och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem.

Maria Skåne Nordost för dig som har problem med beroende

Maria Skåne Nordost är en mottagning för dig som är under 25 år och har problem med alkohol eller andra droger. Hos oss kan du få information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Vi finns i Kristianstad och i Hässleholm.

Första linjen Region Skåne - för dig med lindrigare psykisk ohälsa

Till Första linjen Region Skåne kommer du som är mellan 6 till och med 17 år med lindrigare psykisk ohälsa. Du kan även komma till Första linjen ensam eller med dina föräldrar.

Polisen

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Du kan göra en anmälan eller tipsa polisen på telefonnummer 11414 eller www.polisen.se/tips Länk till annan webbplats.. Ring 112 vid akuta situationer eller pågående brott.

Rädda barnen

Om du mår dåligt, blivit illa behandlad eller på annat sätt inte har det bra finns det hjälp och stöd att få hos Rädda barnen.

Lilla Krisinfo

Den senaste tiden har nyheterna handlat mycket om kriminella gäng och våld, som drabbar barn och unga på olika sätt. En del barn har också sett och hört våldet eller känner någon som har drabbats av det. På webbplatsen Lilla Krisinfo finns det samlade frågor och svar om det ökade våldet, och hur vuxna försöker få det att sluta.

Prata med Bris

Du som är under 18 år och behöver stöd är välkommen att höra av dig till Bris. Alla kuratorer på Bris är riktiga personer som är utbildade i och vana vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Det finns flera sätt att få kontakt med en Briskurator. Välj det sätt som känns bäst för just dig.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Helt gratis, anonymt om du vill. Ring 116 006 eller chatta med Brottsofferjouren på deras hemsida.

Jag vill veta

jagvillveta.se Länk till annan webbplats. finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Koll på soc

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma sak. Sajten är ett stöd för dig som, redan är i kontakt med soc, har funderat på att kontakta soc för att du mår dåligt, eller vet någon annan som mår dåligt eller vill veta mer om soc.

På sajten finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem. För dig som talar andra språk finns koll på soc på engelska (english) Länk till annan webbplats. och (العربية) arabiska Länk till annan webbplats.

Fryshuset

Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dem som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig - oavsett bakgrund, intresse och ambition.

Några av Fryshusets verksamheter är:

 • CIDES som är experter på gängkriminalitet
 • EXIT finns för dig som är aktiv i våldsbejakande radikala, nationella eller religiösa grupper och vill få hjälp att lämna dessa.
 • Passus är en avhopparverksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och en kriminell livsstil.

Kriminellas revansch i samhället - KRIS

KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.

MÄN

MÄN arbetar med att främja jämställdhet och förebygga våld hos killar och unga män. MÄN lyssnar på berättelser och frågor som berör och påverkar deras liv. Du kan få stöd via den digitala stödplattformen Killar.se Länk till annan webbplats., som har en chatt, en samtalsmottagning samt ett forum där killar hjälper andra killar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?