Brottsföre­byggande arbete

Drönarbild över Kristianstad

Kristianstads kommun samarbetar med polisen i Kristianstad för en ökad trygghet och minskad brottslighet.

Varje vecka gör kommunen tillsammans med polisen en lägesbild, som baseras på brott, otrygghet och störning av ordning. Kommunen tar frågan om trygghet på största allvar och därför finns också en överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun, samt ett medborgarlöfte som årligen förnyas.

Sex av kommunfullmäktiges partier har också samlats kring ett handslag för tryggheten i kommunen. Partipolitiken har lagt åt sidan och alla har enats om långsiktiga insatser för trygghet och säkerhet.

Vårt ansvar tillsammans

Trygghet är ett gemensamt ansvar och du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet i vår kommun. Vi kan alla agera när vi ser eller upplever situationer som påverkar känslan av trygghet.

Lokala drog- och brottsförebyggande rådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt drog- och brottsförebyggande råd (Brå). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

Samverkan för tryggheten i Kristianstads kommun

Sex av kommunfullmäktiges partier har också samlats kring ett handslag för tryggheten i kommunen. Partipolitiken har lagt åt sidan och alla har enats om långsiktiga insatser för trygghet och säkerhet.

Samverkan mellan polisen och kommunen för tryggare Kristianstad

Polisen och kommunen har kommit överrens att arbeta med att öka tryggheten i vår kommun.

Nattvandra

På flera håll i kommunen engagerar medborgare sig och går samman för att nattvandra. Kristianstads kommun har ett samarbete med stiftelsen Nattvandring.nu och nattvandringsgrupperna får också stöd av kommunens fältgrupp. Vill du nattvandra så hör av dig till Nattvandra.nu eller Fältgruppen för kontakter och vägledning. Aktiva grupper för finns just nu i Vä, Tollarp, Åhus och på Gamlegården.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring arrangeras med hjälp av föreningar i centrum på helgkvällar för att bidra till en positiv stämning i stadens uteliv. De arrangeras tillsammans med bland annat Länförsäkringar Göinge-Kristianstad. Läs mer via länken nedan.

Purple Flag för tryggare kvällsliv

Kristianstad arbetar enligt den internationella modellen Purple Flag för att centrum ska vara en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod där du och dina grannar kan gå samman för att öka tryggheten i det egna närområdet.

Felamäl problem

Om du upptäcker fel på gator, gatubelysning, parker med mera som påverkar känslan av trygghet är det bra om du anmäler detta så att det kan bli åtgärdat. Du anmäler det till kommunens felanmälan genom ett webbformulär. Akuta fel som utgör en risk för liv och hälsa (träd över väg, slukhål, avslitna elledningar etc.) kan anmälas dygnet runt på telefon. Numren finns under länken nedan.

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som drabbats av ett brott och den som begått brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare och är till för hjälpa båda parterna att hantera det som hänt.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Du kan ringa till Rädda Barnens orostelefon om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras eller rör sig i en miljö som står för våldsbejakande extremism. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller. Orostelefonen drivs av Rädda Barnen och du kan både ringa och mejla. Se länken, nedan. Du kan även läsa mer om center mot våldsbejakande extremism.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?