Till Ungdomsvården kan du som är ungdom mellan 16-25 år och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem.

Till oss kan du vända dig för att

  • Prata och få råd kring missbruksfrågor.
  • Prata och få råd om du har problem i personliga relationer.
  • Få erbjudande om samtalsprogram, för dig som ungdom, men även som närstående. Samtalsprogrammen kräver ingen insats från socialtjänsten.

Vi finns tillgängliga för telefonrådgivning 365 dagar om året mellan klockan 9-19. Det finns även möjlighet att träffa oss på plats i våra lokaler.

Du kan vara anonym och det kostar ingenting. Din oro eller dina funderingar behöver inte vara stora för att vi ska lyssna och självklart har vi tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?