6 kvinnor och 1 man i svarta jackor.

Fältgruppen tillhör Ungdomsservice och arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar 12-20 år och deras föräldrar samt drogförebyggande med ungdomar upp till 25 år, fältsekreterarna lyder under sekretess.

För många ungdomar och föräldrar i Kristianstads kommun är Fältgruppen, och våra ”fältare”, välkänd, kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger.

Fältgruppen besöker skolor, du kan möta "fältare" på stan kvällar och helger, vi arrangerar ungdomsgrupper och vi kan även vara ett stöd för föräldrar.

Vårt viktigaste redskap är relationen till ungdomarna och vårt arbete bygger på frivillighet och förtroende.

Fältgruppen är en del av socialtjänsten (arbete och välfärdsförvaltningen). Utifrån vad vi ser i vårt uppsökande arbete gör vi insatser på olika nivåer.

2 kvinnor i svarta jackor med text "Fältgruppen" på ryggen.

Kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger. Vi besöker också kommunens skolor.

Vi arbetar uppsökande och relationsskapande. Vi är tillgängliga för ungdomar och personal på skolor. Vi arbetar på samma sätt även ute i kommunens områden, på stan och vid olika ungdomsarrangemang.

Vi samverkar med många aktörer och myndigheter för att få en helhetsbild av ungdomars situation och vilka resurser som finns.

Vi arbetar även med grupper

På gruppnivå erbjuder vi ungdomsgrupper. Vi samtalar kring olika teman och gör även aktiviteter tillsammans. Vi använder olika metoder i våra teman bla. Din bror/Din syster metoden som idag tagit in ledande forskning från ett brett disciplinärt fält inom såväl psykologi som sociologi, systemteori och neurobiologi.
Genom att skapa förståelse för sina känslor, tankar och värderingar så skapas en möjlighet för pojkar och flickor att träna upp sitt pro-sociala beteende.

Individuell kontakt med oss

En del ungdomar behöver i perioder mer stöd och då har vi möjlighet att träffa dem regelbundet som en individuell kontakt.

I fältgruppen ingår också Uppsökande narkotikateamet, UNT, som jobbar med ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Ungdomar kan vid behov genomgå Haschavvänjningsprogram. Om du har frågor kring missbruk får du gärna kontakta oss.

Om du är ung och mår dåligt, eller är orolig för någon i din omgivning, då kan du kontakta oss. Vi har tystnadsplikt men även en anmälningsskyldighet som innebär att om vi får kännedom om att ett barn/ungdom far illa så måste vi göra en orosanmälan. Vi erbjuder också rådgivning och stöd till föräldrar. Vi erbjuder även bekymringssamtal om vi får till oss information om en ungdom som gör oss bekymrade så kan vårdnadshavare och ungdom få ett samtal hos oss på Fältgruppen.

I fältgruppen har vi också en coach anställd. Han arbetar tillsammans med fältsekreterarna förebyggande och uppsökande för att förebygga kriminalitet, missbruk och annan social ohälsa bland ungdomar genom service. Coachen arbetar med att knyta kontakter med ungdomarna i deras dagliga miljö. I vissa fall kan en ungdom behöva en mer strukturerad samtalskontakt för att inte utvecklas ogynnsamt. Coachens syfte är att motivera, hjälpa och stödja den unge med att förändra sin livssituation. Coachen och eller fältsekreterare kan utifrån det uppsökande arbetet även identifiera ungdomar i riskzon som kan vara i behov av en individuell kontakt.

Följ oss på sociala medier

På Instagram och Facebook uppdaterar vi löpande med kontaktuppgifter till fätsekreterare som arbetar kvällar och helger och delar även av oss med andra intressanta inlägg. Följ oss gärna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?