Säker i hemmet

Var tredje olycka i vårt samhälle händer i hemmet och det är barn och äldre som är mest utsatta. Den vanligaste olyckan för både barn och äldre är fallolyckan. Andra vanliga olyckor för barn är klämskador, brännskador, stickskador och förgiftning.

Det finns många säkerhetsrisker i hemmet och på fritiden. Det handlar till exempel om brandrisker och farliga ämnen. Men det finns mycket du kan göra för att minska riskerna.

På webbplatsen DinSäkerhet.se kan du läsa mer om att göra hemmet säkrare. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som driver DinSäkerhet.se.

På Myndigheten för samhällsksydd och beredskaps hemsida kan du även få råd som riktar sig till dig som är privatperson inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor. Läs mer via länken nedan.

Förhindra fallolyckor 

Den vanligaste olyckan i våra hem är fallolyckan. Det gäller både barn och äldre. I våra hem finns det många risker som vi kanske inte alltid tänker på. Det kan till exempel vara trösklar, trappor, mattor eller sladdar. Om du har små barn hemma, se till att sätta upp trappgrindar, ta bort trösklar om de är ett hinder och lägg halkskydd under mattorna. Badrummet är också ett olycksdrabbat område. Lägg halkskydd i dusch och badkar, montera hjälpstänger och gör tvål, handduk med mera mer lättillgängligt.

Säkerhet på äldre dar 

I vissa fall är äldre människor mer utsatta och sårbara. Kroppen blir mer skör och risken för allvarliga skador vid till exempel fall blir större. Konsekvenserna av ett olycksfall kan innebära att möjligheterna till ett aktivt och rikt liv begränsas. Desto större är alltså anledningen att göra sitt bästa för att undvika olyckor.

Spisen i köket är ofta en orsak till brand hos äldre. För detta finns det olika lösningar. Lösningen kan till exempel vara en induktionshäll som inte startar om det inte finns en gryta på spisen eller en spisvakt som stänger spisen efter bestämd tid. 

Fixarna kan hjälpa dig

Om du är 67 år eller äldre eller har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av Fixarna. Fixarna hjälper dig med enklare uppgifter i hemmet om du har svårt att klara det på egen hand. För mer information se länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?