Våldsförebyggande arbete

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förebygga våld i nära relation och hedersrelaterat våld. En del i detta är arbetet med Spela Roll på våra högstadieskolor. Här finner du mer information om det våldsförebyggande arbetet med Spela Roll.

Forskningen visar att de som har en positiv syn på jämställdhet i lägre utsträckning tenderar att utöva våld i sina nära relationer. Spelar roll! är ett förebyggande arbete där vi tillsammans med elever arbetar processorienterat med reflektioner kring normer och värderingar, både i förhållande till den egna personen men också i förhållande till familj, skola och samhälle.

På de skolor som arbetar med Spelar roll! kommer eleverna i årskurs sju, åtta eller nio beroende på hur skolan valt att under läsåret, fördelat på 15 lektionstillfällen, ges möjlighet att reflektera över teman som våld, makt, jämställdhet, jargong, normer/värderingar, rasism, utanförskap, HBTQ, utseende/ideal, kärlek, sex och porr. Spelar roll! tar också upp frågor som lagar, forskning och statistik. Innehållet på lektionerna består av material i form av filmer från bland annat Machofabriken, Rädda Barnen, Bris, Unicef, SVT, och polisen. Filmklippen används som diskussionsunderlag och eleverna ges möjlighet att tillsammans med vuxna samtala och reflektera kring de olika teman som filmerna tar upp.

Spelar roll! ger ungdomar möjlighet att reflektera kring de normer och "sanningar" som finns i deras egen vardag och att bättre kunna lyssna på sin egen röst.

Spelar roll! vill bidra till att ungdomarna tillsammans med vuxna skapar ett mer tillåtande och öppet klimat på skolan, ett klimat vi hoppas att ungdomarna även kommer att bära med sig på fritid med familj och vänner.

Spelar roll! drivs i samverkan mellan arbete och välfärdsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen och Kristianstad fritidsgårdsforum.

Läs mer om vårt brottsförebyggande arbete via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll