Räddningstjänst

Brandman släcker eld Räddningstjänsten Kristianstad

För din trygghet och säkerhet har Räddningstjänsten i Kristianstads kommun brandmän och befäl i beredskap dygnet runt. Brandstationer finns i Kristianstad, Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga.

Räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordningen av skydd mot olyckor. Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg. Detta gör vi på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att minska och minimera effekterna av olyckor med hjälp av tillsyn, utbildning och information.

Vi finns på plats dygnet runt

Vi som jobbar på den operativa avdelningen finns till för dig dygnet runt under årets alla dagar. Vårt mål är att hjälpa och stödja de människor som har råkat ut för bränder eller andra nödlägen de inte själva kan råda över. För att kunna detta ser till vi till att ha väl utbildad och övad personal med behövliga fordon och annan utrustning.

Heltidsanställda och deltidsbrandmän

På stationen i Kristianstad är vi cirka 40 heltidsanställda brandmän. På stationerna i Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga finns deltidsbrandmän.

Hur snabbt är vi iväg på ett larm?

Från att larmet har gått har heltidsbrandmännen 90 sekunder på sig att vara iväg. Deltidsbrandmännen har 5 minuter på sig att vara iväg. Vi ska vara på plats och påbörja räddningsinsatsen mellan 9-19 minuter efter att vi gett oss iväg. 

Trygghetscentralen

Trygghetscentralen Skåne Nordost hanterar larm och felanmälan åt kommunerna i nordöstra Skåne. De tar även emot akuta samtal via SOS-Alarm och larmar ut räddningstjänstens styrkor. Trygghetscentralen är bemannade dygnet runt, året runt, och finns i samma byggnad som Räddningstjänsten i Kristianstad.

Vi använder kameror på hjälmarna

Räddningstjänstens kamera på hjälmarna

Räddningstjänsten använder så kallade kroppskameror för att kunna utvärdera och ta tillvara på erfarenheter från våra övningar och insatser. Kamerorna sitter på hjälmarna. Sjukvårdsuppdrag filmas inte.

När vi filmar vissa insatser och övningar behandlas personuppgifter för de personer som förekommer på filmen enligt fastställda rutiner och regler.

Säkerhetsutbildningar

Räddningstjänsten utbildar runt 5500 personer i olika slags utbildningar varje år. Vi har möjlighet att hålla en stor mängd olika utbildningar, både på brandstationen eller hos dig.

Vi har möjlighet att hålla utbildningar på brandstationen med tillgång till lektionssalar och övningsfält men vi kan också genomföra utbildningen hos dig eller på annan lämplig plats. Vi har samarbete med ett antal olika samarbetspartners, till exempel Brandskyddsföreningen Skåne.

Vi håller utbildningar inom:

  • Brandskydd
  • Hjärt- och lungräddning, HLR
  • Handbrandsläckning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Utrymningsövningar
  • Anläggningsskötare för automatiska brandlarm

Om du är intresserad och vill ha mer information vänligen kontakta oss.

Öppet hus hos räddningstjänsten i Kristianstad

Den tredje helgen i september ordnar räddningstjänsten i Kristianstad varje år Öppet hus för besökare. Från klockan 10 håller brandstationen öppet och visar fordon och utrustning hela dagen. Det finns också möjlighet att se en simulerad räddningsövning. Besökarna får träffa brandmännen och deras kollegor från andra aktörer som är viktiga när det händer olyckor och kriser. Det finns försäljning av grillad korv och dryck.

Det händer också att deltidsstationerna deltar i lokala arrangemang och marknader där besökarna får möjlighet att  titta närmare på fordon och utrustning.

Kontakt

Räddningstjänsten

Besöksadress: Arenavägen 1, 291 54 Kristianstad

Hjälpte informationen på sidan dig?