Säker information i kommunen

I kommunkoncernen hanteras och lagras mängder av information . Det är viktigt att skydda informationen så att den inte läcker ut, förvanskas eller förstörs. Alla användare av datorer, mobiler och surfplattor i kommunen måste följa riktlinjerna för informationssäkerhet och digital kommunikation.

Anställda och förtroendevalda inom kommunen och de kommunala bolagen som har tillgång till digitala enheter har ett ansvar för att följa de instruktioner och riktlinjer som gäller.

Alla som skriver på ett anställningsavtal i Kristianstads kommun ska ha tagit del av instruktionerna och förbinder sig genom sin underskrift att följa dem. Andra som använder kommunens digitala utrustning, exempelvis förtroendevalda eller praktikanter, ska skriva under ansvarsförbindelsen.

Att tänka på i ditt arbete

Informationssäkerhet handlar mer om kunskap och rutiner än om de tekniska system som hjälper oss igenom vår arbetsdag. Informationssäkerhet måste ses som en naturlig del i hur vi tänker och agerar, inte bara i vår yrkesroll, utan även privat.

 • Lås alltid din dator när du lämnar din arbetsplats, även om du "bara" ska prata med en kollega i rummet bredvid.
 • Låna aldrig ut ditt passerkort till någon annan, oavsett hur bra du känner personen.
 • Ditt lösenord till din dator och till dina system bör innehålla både siffror, bokstäver och specialtecken.
 • Låt aldrig någon annan ta del av dina inloggningsuppgifter och använd aldrig någon annans inloggningsuppgifter. 
 • Anmäl omedelbart till IT-avdelningens servicedesk om du tappar bort en enhet eller att det inträffar en incident där någon försöker få tillgång, sabotera eller på något sätt påverka din utrustning.
 • Använd privat digital utrustning i tjänsten med största försiktighet.
 • Tänk på vad du berättar för kollegor, vänner och familj och i vilket forum du gör detta, som på bussen, tåget, caféer eller restauranger. 
 • Undvik, om möjligt, att koppla upp dina enheter på ett offentligt nätverk. Det är oerhört enkelt att avlyssna trafiken.
 • Fundera över vilken information du väljer att spara i molnet.
 • Du får inte använda kommunal utrustning till att besöka webbplatser med olagligt eller pornografiskt innehåll.
 • Tänk på vilken information du har på ditt skrivbord. Finns där några papper som obehöriga inte bör få ta del av?
 • Om du tar emot ett usb-minne eller liknande, gör alltid en virussökning innan du använder dig av materialet på enheten.
 • Får du mejl, sms eller mms som verkar suspekta, oavsett om det är från okända eller kända avsändare. Klicka inte på några länkar utan ta omedelbart kontakt med IT-avdelningens servicedesk.

Lär dig mer

Gör gärna utbildningen DISA – Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är en webbaserad utbildning där du lär dig mer om bland annat lösenord, sociala medier och spårbarhet. Totalt tar utbildningen 20 minuter.

Styrande dokument

Den övergripande policyn för trygghet, säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar i Kristianstads kommunkoncern finns liksom de fullständiga riktlinjerna för informationssäkerhet i kommunkoncernen att hämta på sidan Regler och styrande dokument här på webbplatsen. Där finns också andra regler och riktlinjer som gäller anställda och förtroendevalda inom kommunen. 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?