Upptäcker du fel på gator, gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser kan du anmäla dem här. Bifoga gärna bild för snabbare hantering.

Akuta ärenden

Kontorstid: 044-13 50 00

Efter kontorstid till Trygghetscentralen: 044-13 44 44

När får jag svar från er?

Vår målsättning är att du ska få svar från oss inom tre (3) arbetsdagar. Saknar du svar via e-post så kan det ha hamnat i din skräppost.

Är du hyresgäst eller vill du hyra av oss?

Om du redan är hyresgäst hos Kristianstads kommun eller vill hyra av oss hittar du information om uthyrning, anpassning av lokalen och felanmälan via "Kommunens lokaler". Är du på besök i en lokal kan du felanmäla till verksamheten på plats. Går inte det kan du kontakta medborgarcenter.

Anmäla fel i en kommunal byggnad

Ring 044-13 44 44.

Du kan också skicka ett meddelande via mobilnummer 010-150 31 38.

Skräpigt på återvinningsstationerna?

Om en återvinningsstation behöver städas eller tömmas anmäler du det till Renhållningen Kristianstad via den nya nationella hemsidan www.sopor.nu. Anmälan går direkt till Renhållningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?