Purple Flag för attraktiv kvällsstad

Den lila flaggan, Purple Flag, är en internationell symbol för ett kvällsliv som upplevs tryggt, trivsamt och säkert för alla. Kristianstad arbetar enligt metoden under mottot "Attraktivare Kristianstad" och är certifierad som Purple Flag-stad

Purple Flag startade som en rörelse för att förbättra städer på Irland och i Storbritannien 2012. I Sverige har organisationen Svenska stadskärnor fångat upp metoden och ger stöd åt städer som vill arbeta med enligt modellen. Ett 30-tal svenska städer har hittills certifierats, däribland Kristianstad som fick sin certifiering 2018 och blev omcertifierad 2022. Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Tryggare och trevligare

För att nå en Purple Flag-certifiering krävs ett samarbete på bred front med målet att skapa en tryggare och trevligare stad. I Kristianstad har utvecklingsarbetet med Purple Flag-metoden drivits genom samarbetsorganisationen Kristianstad City under rubriken ”Attraktivare Kristianstad”. Tyngdpunkten ligger på hur centrum ska kunna locka till sig fler besökare även på kvällstid och kännas levande, tryggt och attraktivt även när mörkret faller.

I förlängningen handlar Purple-Flag-processen om att skapa grogrund för ökad tillväxt, mer sysselsättning och bättre lönsamhet för företag som etablerar sig i stadskärnan. Med en starkare kvällsekonomi får centrum bättre uthållighet och blir som helhet mer attraktivt för invånare och besökare.

Bredare perspektiv

Trygghetsarbetet i Kristianstad drivs på flera nivåer, och det som Purple Flag tillför är en systematik som förstärker relationerna och skapar gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan polis, nattvandrare och räddningstjänst och andra berörda.

I Kristianstad är många parter engagerade i arbetet för ett attraktivare Kristianstad. Frågor som de tampas med med är "Hur kan vi göra Kristianstads centrum attraktivare?" "Hur får vi mer liv i stadskärnan efter klockan fem?" "Hur får vi fler att känna sig trygga på gatorna?". Arbetet bedrivs också i nära samverkan med kommunens projekt ”Levande stadskärna”.

Nya förutsättningar för centrum

Flera arbetsgrupper arbetar under ledning av samarbetsorganisationen Kristianstad City med att kartlägga och följa upp styrkor och svagheter i centrum, bland annat genom förebyggande trygghetsvandringar. Utifrån arbetsgruppernas analyser har det gjorts listor över önskade förbättringar, som i stor utsträckning också har blivit uppfyllda.

När förutsättningarna för handelsstäderna förändras i takt med ökande digitalisering och näthandel handlar mycket av utvecklingsarbetet om att se nya möjligheter. Centrum behöver erbjuda utbud och upplevelser som ger anledning till besök både på dagtid och kvällstid.

Svenska stadskärnor granskar och bedömer det arbete som de städer som har blivit certifierade enligt Purple Flag. För att bli certifierad och eller få förnyad certifiering måste en stad uppfylla kraven inom fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner från tidig kväll till sen natt. Kristianstad har fortsatt sitt systematiska arbete sedan certifieringen 2018 och godkändes för omcertifiering hösten 2022. Nu går arbetet vidare i en ny period med målet att ytterligare förbättra utbudet, tryggheten, framkomligheten och tillgängligheten.

Mer information

Ta del av videoinslag, via länken nedan, från Kristianstad Citys Youtube kanal som berättar mer om arbetet kring Purple Flag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?