Lokala drog- och brottsförebyggande rådet

Gruppfoto på flera människor som står i en lokal.

I Kristianstads kommun finns ett lokalt drog- och brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

Det lokala drog- och brottsförebyggande rådet fungerar som en resurs i det brottsförebyggande arbetet och samordnar olika initiativ och förebyggande insatser.

Rådet samordnas av drog- och brottsförebyggande samordnaren och leds av arbete- och välfärdsnämndens ordförande och vice ordförande. I rådet ingår representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen (ABK), kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten.

Våra protokoll

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll