Lokala drog- och brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet februari 2024

I Kristianstads kommun finns ett lokalt drog- och brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

Det lokala drog- och brottsförebyggande rådet fungerar som en resurs i det brottsförebyggande arbetet och samordnar olika initiativ och förebyggande insatser.

Rådet samordnas av drog- och brottsförebyggande samordnaren och leds av arbete- och välfärdsnämndens ordförande och vice ordförande. I rådet ingår representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen (ABK), kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten.

Brottsförebyggande arbete

Kristianstads kommun samarbetar med polisen i Kristianstad för en ökad trygghet och minskad brottslighet.

Till dig som är orolig att kriminella gäng ska rekrytera ditt barn

Vi har samlat ihop information för att få stöd för dig som förälder och anhörig, men även för dig som är ung och riskerar att hamna eller redan befinner dig i ett kriminellt gäng.

Våra protokoll

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?