Pågående översiktlig planering

Här presenteras de pågående översiktsplaner och strategier som kommunen arbetar med eller som är öppna för synpunkter.

Alla översiktsplaner och strategidokument har samrådstillfällen då det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som kommunen för närvarande arbetar med eller som är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Ändring av översiktsplanen för Åhus

Arbeta fram ett förslag på hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske på längre sikt.

Planprogram Vilans strandäng

En översyn av utvecklingsmöjligheter och underlag för framtida detaljplaner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?