Inomhusluften innehåller kemiska ämnen från inrednings- och byggnadsmaterial, pollen, damm och mögel. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner.

Anmäla klagomål till kommunen

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationskanalerna blir rensade. Regelbunden kontroll av ventilationen ska göras enligt lag, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren om du misstänker att ventilationen är dålig. Om du då inte får den hjälp du kan förvänta dig kan du höra av dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Som boende måste du också ta ditt ansvar för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt. Du kan till exempel se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Hur kan din ventilation förbättras?

Det fastnar mycket smuts i ventiler, särskilt i kök och badrum. Du måste se till att alla ventiler är öppna så mycket som möjligt. De ska rengöras regelbundet så att ventilationen fungerar på bästa sätt.

Vid fönstervädring är det bäst att öppna fönster och/eller balkongdörr helt under en kort tid. Om fönstren är öppna med en liten springa kyls möbler, golv och väggar ner. Det ger följden att rummen kan bli alltför kalla. Detta gäller särskilt under vintern.

Vid matlagning ska inte köksfönstret vara öppet. Istället bör fönstren öppnas i ett annat rum. Då kan den nya luften passera genom köket och ta matoset med sig ut genom köksventilen. Köksfläkten bör vara igång. Tänk på att installation av köksfläkt i flerfamiljshus inte får göras utan fastighetsägarens medgivande. Det är bara kolfilterfläktar som inte påverkar husets gemensamma ventilationssystem.

Bor du i ett hus med självdrag?

Kom ihåg att om du bor i ett hus med självdrag fungerar ventilationen oftast bara tillfredsställande oktober till april. Det beror på att det inte finns fläktar som drar luften genom huset. Ventilationen bygger istället på att det är varmare i din lägenhet än utomhus. Luften rör sig ut genom kök och badrum när skillnaden mellan temperatur inomhus och utomhus är tillräckligt stor.
Temperaturskillnaden inomhus och utomhus måste vara minst 10 grader för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Du kan ofta själv se om du bor i ett hus med självdrag. Det gör du genom att undersöka om dina frånluftsdon i kök eller badrum är fyrkantiga. Om du har självdrag och upplever att ventilationen blir sämre sommartid är det inget konstigt och beror på hur ventilationen är utformad. Du får istället använda fönster till att vädra din lägenhet under årets varma månader.

Störande lukter

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Restaurangägaren måste få en möjlighet att åtgärda eventuella brister innan du vänder dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Varför uppstår problem med lukt?

  • Stängda uteluftsventiler – undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
  • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
  • Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
  • Otätheter i huset – äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån – Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din fastighetsägare eller förening som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Vad kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen göra?

Har du problem med ventilationen kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda problemet och ställa krav på din fastighetsägare om det är nödvändigt. Har du problem med ventilationen kan du anmäla det som ett klagomål på boendemiljö.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?