Vedeldning kan öka trivseln och mysfaktorn i hemmet. Elda med rätt material och på rätt sätt, så blir inte dina grannar störda.

Anmäla klagomål till kommunen

Eldning i braskaminer/pannor i tätbebyggda områden kan leda till problem med luftvägsirritationer, dålig lukt och nedsmutsning. Det är varken bra för luftkvaliteten eller grannsämjan. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt!

Det är viktigt att du visar hänsyn mot dina grannar. Om förbränningen är dålig kan astmatiker och andra som är känsliga för rökgaser få besvär av vedröken. Särskilt drabbade är de som har hus med fläktstyrd ventilation där luften tas in på ett enda ställe.

Se film om vedeldning på Naturvårdsverkets Youtube sida via länken:

Checklista för bra förbränning

Nedan i plusmenyn är några saker du kan kontrollera för att se om förbränningen är bra eller om förbränningen behöver förbättras.

Är förbränningen bra?

Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. 

 • Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.
 • Vid god förbränning är röken närmast osynlig. Varma dagar syns bara värmedaller. Kalla dagar kan röken vara vit av vattenånga som kondenseras i den kallare luften.
 • Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rökgången tyder på att lufttillförseln är dålig.
 • Om förbränningen varit bra får du bara kvar ljusgrå aska i eldstaden.

Tips för att få en bättre förbränning

 • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Vid dålig lufttillförsel ökar utsläppen av bland annat sot och tjära till luften.
 • Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant och tänd i toppen.
 • Se till att du har en ordentlig glödbädd innan mer ved läggs på.
 • Braselda. Det är bättre att elda rejält en gång vid maximal effekt än att ”pyrelda” under hela dagen. Det kräver visserligen en ackumulatortank, men tanken både minskar arbetsinsatsen och är bra för miljön. Utsläppen minskar upp till 90 % om du ansluter en ackumulatortank.
 • Lär känna din eldningsanläggning. Det kan behövas viss övning för att uppnå ett bra eldningsresultat. Rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer för att bedöma om du eldar rätt.
 • Använd inte fuktig ved.
 • Elda inte avfall. Det är förbjudet.

Naturvårdsverket har mer tips och råd om vedeldning.

Om vedeldningen orsakar problem

I områden där husen ligger nära varandra kan vedeldning med dålig förbränning leda till störningar för grannar. Det är därför viktigt att prata med varandra och ta hänsyn. Om problemen kopplade till vedeldning i ett område fortsätter, kan du anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst, du kan välja att vara anonym eller logga in med ditt Bank-Id.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?