Buller är ljud som uppfattas som störande. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter. Gör så här om du har bullerproblem.

Anmäla klagomål till kommunen

Buller från fläktar

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. De kan finnas på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. Detta är installationer som kan orsaka buller om de inte är tillräckligt bullerdämpande eller inte placerats med hänsyn till dem som bor i närheten.

Om du störs av buller i bostaden, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och berätta om problemet. Försök att beskriva bullret och skriv ner vilka tider på dygnet som det låter och var du tror det kommer ifrån. En utförlig beskrivning av problemet kan göra det lättare för fastighetsägaren att lokalisera bullret. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du vända dig till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Buller från grannar

I flerfamiljshus kan ljud från grannar upplevas som störande. Hög ljudnivå från TV, musik, fester och skällande hundar är några exempel. Oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt får man inte utsätta sina grannar för allt för mycket buller. Men man kan inte kräva att det ska vara helt tyst. Normala ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar får man tåla i viss omfattning.

Ibland räcker det att prata med grannen som stör. En god dialog med din granne avhjälper oftast problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning. Om en dialog med din granne inte hjälper ska du vända dig till din fastighetsägare. 

Buller från trafik

Buller från väg- och spårtrafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor. Det är antingen Trafikverket (ansvarar för större vägar och järnvägar), kommunen eller en vägförening. Är det kommunens väg, eller om du osäker på vem som är väghållare, kan du vända dig till medborgarcenter.

Bidrag för bullerdämpande åtgärder

Om du är fastighetsägare och bor intill en väg med mycket trafik kan du ansöka om bidrag till bullerdämpande åtgärder. För att ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder intill en kommunal väg läs mer här.

Handlar det om bidrag till fastigheter intill Trafikverkets vägar eller järnväg ska du istället kontakta Trafikverket.

Observera att bidrag för bullerdämpande åtgärder kan enbart sökas om bullret härrör från trafik.

Skadligt hög ljudnivå

Om du upplever att ljudnivån är skadligt hög, exempelvis på ett diskotek eller en konsert. Kontakta den som driver verksamheten. Om det inte hjälper kan du kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en policy för vilka ljudnivåer som ska gälla i samband med utomhuskonserter och liknande evenemang.

Fler sidor

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?