En viktig del av hälsoskyddsarbetet är tillsyn över boendemiljön. Inomhusmiljön ska vara utformad så att människors hälsa inte riskeras. Brister i ventilationen, fukt och mögel, buller och radon är exempel på sådant som kan leda till en dålig boendemiljö.

Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus, därför är det viktigt att vi har en bra inomhusmiljö. Ibland är det något i den yttre miljön som orsakar störningar i boendemiljön, till exempel buller från trafik eller luftföroreningar. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvarar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Anmälan om klagomål på boendemiljön

Fukt och mögel

Fukt- eller mögelproblem inomhus kan ha flera olika orsaker. Fel kan ha uppstått när huset byggdes eller uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar.

Radon

Har du koll på radonhalterna i din bostad? Om inte, passa på att mäta under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat.

Skadedjur

Insekter, råttor och möss upplevs ofta som skadedjur. Har du problem som hyresgäst ska du främst kontakta din hyresvärd eller styrelse. Bor du i villa bör du kontakta ett skadedjursbekämpningsföretag.

Temperatur och drag

Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Undantaget är onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

Vedeldning

En eldstad kan öka trivseln och mysfaktorn i hemmet. Förebygg att grannar blir störda genom att elda med rätt material och på rätt sätt.

Ventilation

Inomhusluften innehåller kemiska ämnen från inrednings- och byggnadsmaterial, pollen, damm eller mögel. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner.

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter. Gör så här om du har bullerproblem.

Hälsoskydd

Luftkvalitet

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?