bild för radon - lågupplöst. Enbart för webb.

Har du koll på radonhalterna i din bostad? Om inte, passa på att mäta under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat.

Dags att mäta radon

Radonmätningar ska pågå under 2-3 månaders tid och utföras någon gång under uppvärmningssäsongen, oktober till april. Det är frivilligt att mäta radonhalten och genomföra eventuellla åtgerder. Vi samlar inte in resultaten från mätningarna. Bostadsägaren bestämmer själv om man vill göra en mätning och vidta eventuellla åtgärder.

Radon är en osynlig gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus är höga kan det vara skadligt för hälsan. I Sverige drabbas cirka 500 personer per år av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Var är risken för markradon störst?

Kartan visar områden med risk för markradon.

Kartan visar områden med risk för markradon.

Högriskområden för markradon är områden med uranförande graniter på Vångaberget, Ivön och Nävlingeåsen.

Risken är störst i de blåmarkerade områdena
Blått - högrisk eller nästan högriskområden
Gult - leror som kan innehålla höga halter av radon
Grönt - låg risk

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus?

Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m³.

Var finns radon?

Radon finns i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

 • marken under och runt om huset,
 • blåbetong i byggnadsmaterialet,
 • vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon.

Blåbetong användes från 1929 till slutet av 1970-talet.

Detaljinformation om radon kan du hitta hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

 • köper ett hus
 • bygger nytt eller bygger om ditt hus
 • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
 • vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon
 • vet att huset är byggt med blåbetong
 • inte vet om radonmätning har gjorts i fastigheten
 • vet att det gått ca 10 år sedan senaste radonmätningen

För att få ett säkert resultat ska radonmätningar i hus göras under oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning på normalt 7 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger bara ett ungefärligt radonvärde. 

Så här mäter du radon

Den vanligaste metoden att mäta radon inomhus är att använda små mätdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Om du vill göra en radonmätning i din bostad kan du vända dig direkt till ett ackrediterat företag som erbjuder radonmätningar. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har en lista över ackrediterade mätföretag du kan kontakta.

 • Eurofins Radon Testing Sweden AB
 • Radonanalys GJAB
 • Radonova Laboratories AB

Information om instruktioner och pris för radonmätningar hittar du på företagens hemsidor eller genom att kontakta företagen direkt. Inför en mätning får du spårfilmsdosor och instruktioner hemskickade med posten. Dosorna med en spårfilm inuti hängs upp i bostaden i minst två månader under perioden oktober - april. Korttidsmätningar kan göras under 7 till 10 dagar. Du ska då vara medveten om att en sådan mätning Iinte ger ett värde som kan jämföras med referensvärdet. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan. Mät inte i kök eller badrum. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

När mätperioden är över ska du skicka tillbaka dosorna till mätföretaget för analys. De kommer att förse dig med instruktioner angående hur dosorna ska skickas tillbaka och återkomma med resultatet av din mätning. Stäm gärna av resultatet med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Om du har frågor eller funderingar kring radonmätningar kan du kontakta medborgarcenter för mer information.

Sanera radon

Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ i inomhusluften. Åtgärder för att sanera radon beror på var radonet kommer ifrån.

 • Radon från byggnadsmaterial
  Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.
 • Radon från marken
  Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation.
 • Radon från hushållsvatten
  I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?