Maglehem, Lillehem och Kumlan naturreservat

Blåvingeleden passerar både får, kor och hästar

I Maglehem, Lillehem, Kumlan och Möllegårdens naturreservat, på gränsen till Tomelilla kommun, finns en värdefull blandning av torra betesmarker, ädellövskog, vattendrag och den ovanliga naturtypen sandstäpp.

Från höjdpunkten Äskebjär i södra delen av området har man utsikt över de böljande backarna i Drakamöllans naturreservat och norrut ser man Hörrödsån ringla sig fram genom Lillehems betesmarker, omgiven av en bård med lövträd. Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Lillehem med de intilliggande naturreservaten Maglehem, Kumlan och Drakamöllan.

  • Parkering, två olika med 10 + 10 platser
  • Markerad strövstig, 9,5 km
  • Rastplats

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?