Längst i norr på gränsen till Blekinge län ligger naturreservatet Brotorpet. Det ligger vid östra stranden av sjön Immeln som är Skånes tredje största sjö.

I naturreservatet växer gammal bokskog med ett rikt växt- och djurliv. På östra sidan finns en liten sandstrand med flera iordningställda rastplatser och en tältyta. Här finns också en lägerplats med vindskydd, toaletter och soptunnor för Skåneleden som passerar genom området.

På västra sidan, vid Filkesjön ligger en lägerplats för kanotleden utrustad på samma sätt som Skåneledens. Området är en viktig nod för Skåneleden och kanotleden och här finns även parkering.

Service:

  • Toalett
  • Parkering, 10 platser
  • Grillplatser
  • Informationstavla
  • Tältyta
  • Vindskydd

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?