Sånnarna består av sandiga markerna väster om Åhus och de har brukats av oss människor åtminstone sedan bronsåldern. Vid Utemuseum Sånnarna kan man uppleva en bit av ett levande kulturlandskap.

Här finns en liten parkering, en grillplats, information om sandmarkernas höga värden och en demonstrationsodling som i miniatyrformat visar hur markerna kring Åhus och Ripa kan ha brukats genom vandrande åkerbruk ända fram till mitten av 1900-talet. Genom området löper Skåneleden och också Sånnastigen, som liksom Skåneleden leder in/ut till/från Åhus.

Service:

  • Parkering, 5 platser
  • Rastplats, bord och bänkar, grill
  • Markerad strövstig, 4,6 km
  • Informationstavla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?