Friluftsliv

Promenad på Kjugekull

Vandring på Kjugekull.

I Kristianstads kommun finns alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. Naturen ligger runt hörnet, utan förberedelser, utan kostnader och tillgänglig för alla, det är bara att ge sig ut!

Naturum Vattenriket

Vattenrikets besökscenter ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. På pålar mitt ute i vattnet, helt i trä med ovanliga vinklar och vrår, ligger naturum som nod mellan stad och natur.

Naturkartan - hitta ut till friluftslivet

Med hjälp av Naturkartan hittar du information om markerade leder, friluftsområden, badplatser och friluftsanordningar och andra spännande gröna besöksmål. Naturkartan innehåller inspirerande friluftsguider och finns både som webbplats och som app till smarta telefoner.

Allemansrätten

Allemansrätten är fantastisk och gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar. Läs mer om detta på naturvårdsverkets webbplats.

Naturlek i Åhus

Nu kan du som är i Åhus och går på Skåneleden även stanna till och leka på den nya Skåneleken. Detta är en plats för lek och lärande i naturen, som uppmuntrar till rörelse och ger kunskap om biologisk mångfald. Mitt i tallskogen.

Naturlek i Åhus

Båtplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrningen av cirka 160 båtplatser i Åhus hamn.

Det finns också cirka 40 vinteruppläggningsplatser att hyra. Hyran för båtplatserna, vinteruppläggningsplatserna samt köplats hittar du i våra taxor. Läs mer via länken nedan.

Säsongen för båtplatserna är från och med 1 maj till 31 oktober varje år. Efter den 31 oktober får inga båtar ligga kvar på båtplatserna i Åhus hamn.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?