Friseboda naturreservat och strövområde

Promenad på stig längs havet i Friseboda

Friseboda naturreservat och strövområde ligger längst i söder av kommunens kuststräcka och består av ett tallbevuxet sanddynlandskap som är ett av Sveriges största dynlandskap.

Sommartid lockar stränderna många badgäster och i naturreservatet finns 11 kommunala badplatser med tillhörande parkeringar (cirka 710 st) och servicebyggnader med toaletter.

Två av badplatserna har rullstols/barnvagnsvänliga stigar/spänger som leder till tillgänglighetsanpassade plattformar med utsikt över havet.

Det finns många stigar lämpliga för vandring och promenad i området men inga som är markerade. Vissa delar av området är känslig natur som inte lämpar sig för det rörliga friluftslivet.

Den nationella cykelleden Sydostleden går genom området.

Fiske och ridning är möjlig under vinterhalvåret.

En del av Friseboda är ett av Stiftelsen Skånska Landskaps två strövområden i kommunen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?