Näsby fält var tidigare ett militärt övningsområde, men 2002 blev delar av fältet naturreservat på grund av de stora natur- och rekreationsvärdena.

Området har en mycket skiftande karaktär och innehåller öppna ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och rika ädellövskogar. Allt detta kan man uppleva genom att ta sig runt området på någon av grusvägarna, eller till fots på strövstigarna (12.5 km) mellan Norra Lingenäset och Aludden. Stigen runt Norra Lingenäset är tillgänglig för rullstol/barnvagn och här finns också ett anpassat fågeltorn.

Skåneleden på Näsby fält

Flera informationsskyltar, parkering, bänkar, grill, bord och toaletter (vår, sommar, höst) ingår också i servicen.

Skåneleden går genom området med en lägerplats med möjlighet att tälta vid Norra Lingenäset.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser

  • Toaletter
  • Parkering, 20 platser och 1 handikapplats
  • Rastplatser, bänkar, bord och grill
  • Markerade strövstigar, flera olika
  • Informationsskyltar

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?