Södra Äspet ligger längs kusten utanför Åhus och består av tallbevuxna sanddyner.

Här finns två mindre Natura 2000-områden och delar av området är ett kommunalt naturreservat.

Vantamansvägen Södra Äspet

Badplats vid Vantamansvägen i Åhus.

Området genomkorsas av flera naturstigar och en ridled och är också populärt för mountainbike-cyklister.

Det finns två kommunala badplatser vid Vantamansvägen och Mästers väg med toaletter, parkering och sopsortering. Ett hundbad finns vid den norra badplatsen.

Service:

  • Toalett
  • Parkering, 2 x 100 platser
  • Naturstigar
  • Ridled
  • Badplatser
  • Hundbad

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?