Forsakar med Lillaforsskogen

Forsakar med Lillaforsskogen är ett naturreservat väster om Degeberga vid Linderödsåsens östra sluttning. Det går att ta sig hit till fots på strövstig cirka 2,3 km från Degeberga genom Degeberga backar.

Här får naturen utvecklas fritt och fallna trädstammar och döda träd är därför en karaktäristisk del av miljön. Ravinen bildades då en strid älv av smältvatten mejslade sig ner genom Linderödsåsen på väg ut mot havet. Ravinen är cirka 40 meter djup och här finns idag två naturliga vattenfall som tillhör Skånes högsta.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Service

  • Toalett
  • Parkering, en liten i norr och en större i söder för 153 bilar och en utsiktsplattform
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, 1,8 km
  • Informationsskylt

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?