På Linderödsåsens nordostsluttning rinner Dunderbäcken fram med flera bäckfåror, omgivna av frodig lövskog. På våren fylls marken i reservatet med vit-, gul- och blåsippor.

Särskilt rikt är området på marksvampar, mossor, flugor och snäckor, varav många är sällsynta och hotade. En stor del av arterna är knutna till marken med dess många källflöden, höga pH-värde och höga näringsrikedom. I sydvästra delen av reservatet ligger en betesmark. Från den lilla kullen i betesmarken har man utsikt över Kristianstadsslätten.

Området passeras av en cykelväg.

Service

  • Parkering, 5 platser
  • Markerad strövstig, 2 km

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?