Naturreservatsskylt

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

I Kristianstads kommun finns det flera naturreservat, många av dessa välkomnar friluftsliv men alla tål det inte lika bra. De naturreservat du läser om här är sådana som tål friluftsliv och som har anläggningar såsom toaletter, markerade stigar och parkeringsplatser.

I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut utan det finns en del regler (så kallade föreskrifter) som handlar om att skydda naturen på plats. Dessa regler kan exempelvis handla om begränsningar såsom att man inte får tälta, rida eller göra upp eld. Olika reservat kan ha olika regler. Reglerna står uppsatta på skyltar i reservaten och det går också att läsa dem på Länsstyrelsen hemsida – hittadinplats.se

Gör det! Kolla vad som gäller i det naturreservat som du ska besöka, så är vi rädda om naturen tillsammans.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?