Isternäset och Lillö

Isternäsets naturreservat är tillsammans med Lillö en över 100 hektar stor betad strandäng som breder ut sig mellan Kristianstad och Araslövssjön.

Reservatet gränsar till Näsby fälts och Årummets naturreservat och bildar ett stort sammanhängande område med våtmarksmiljöer som tillsammans bjuder på goda vandrings-, utflykts- och fågelskådarmöjligheter. Vid Lillöborgen finns bord och bänkar.

Den mycket populära Linnérundan (6 km) med tre fågeltorn och 15 platser beskrivna i ljudfiler tillgängliga via QR-koder, har start och mål vid naturum och går genom området.

Skåneleden SL6 passerar också genom området.

Lillöområdet är en av Vattenrikets besöksplatser.

Tillgängligheten utanför stigarna begränsas av restriktioner, stängsel och översvämningar. Detta är ett statligt naturreservat som förvaltas av kommunen.

Två kvinnor blickar ut över landskapet.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 20 platser
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, Linnérundan 6 km
  • Informationstavlor
  • Fågeltorn
  • Ljudfiler

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?