Beläget längs den nordligaste delen av kommunens kuststräcka kan besökaren blick ut över Skånes enda skärgård när de besöker Tosteberga ängar.

Skånes enda skärgård med ett omväxlande och rikt landskap. Över strandängarna löper flera vällagda stengärdesgårdar från 1700- och 1800-talet, i riktning mot vattnet.Naturen består av flacka, steniga betesmarker med mycket rik flora och fågelliv.

Service:

  • Toalett
  • Parkering, 25 platser för bil och +1 plats för buss
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två strövstigar 1,1 km och 2,5 km
  • Informationstavla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?