På Linderödsåsen sydöst om Huaröd på gränsen till Hörby kommun ligger Fjällmossen med fina skogsmiljöer och orörda mossmarker.

Fågeltorn på Fjällmossen

Här finns sileshår och hjortron som gör att man känner sig förflyttad till betydligt nordligare breddgrader. I området kring Fjällmossen finns även fina hagmarker med björkdungar, ljunghed och en vacker enefälad. Till reservatet finns ett fågeltorn och genom området passerar Skåneleden. Observera att det finns betesdjur inom området.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Service

  • Parkering, 13 platser
  • Rastplats
  • Informationstavla
  • Fågeltorn

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?