Balsberget är en närmare hundra meter hög skogsklädd urbergshöjd mindre än en mil norr om Kristianstad.

Från toppen har man en milsvid utsikt över det omgivande landskapet med Råbelövssjön i öster och hela Kristianstadsslätten i söder. Området är till största del naturreservat och här finns varierande skogsmiljöer med stora bokar, stenblock och urskogsliknande stråk av ek och tall på magra hällmarker. Floran är rik och en av Skånes största grottor, Balsbergsgrottan, ligger på Balsbergets sluttning.

Skogen på Balsberget

Service:

  • Toaletter
  • Parkering, 35 platser
  • Grillplats
  • Rastplatser
  • Markerade strövstigar, tre olika mellan 2,2 och 4,5 km 
  • Informationstavla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?