Markant dalgång i sluttningen på Linderödsåsen söder om Östra Sönnarslöv, med gammal bokskog och höga naturvärden.

Från byn är det möjligt att cykla till området. Topografin är varierad med stora nivåskillnader och möjlighet till utblickar över bäckravinen. Åbjärs naturreservat bjuder vandraren på̊ varierad terräng med Mjöåns bäckravin i centrum. Det finns spännande strövstigar genom bokskog och längs ån. Mjöån rinner fram genom sumpskog och mellan stupande bergsbranter. 

Aklejruta längs med strövstigen i Åbjär

Aklejruta längs med strövstigen i Åbjär

Service:

  • Parkering, 6 platser
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två olika
  • Informationstavla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?