Horna Sandar och Horna grushåla

Horna Sandar och Horna Grushåla är en del av de områden som omringar Åhus och numera binds samman av Skåneleden.

Ett område, bestående av sandhed och sandstäpp, som är viktigt för lokalbefolkningen med sitt tätortsnära läge men besökare till naturreservatet passerar främst genom området utan att uppehålla sig här.

Service

  • Informationstavla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?