Mosslunda, även ibland kallat Vä utmark, är en mycket speciell miljö i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Den gamla utmarken söder om Vä har en unik flora och bland annat har många olika orkidéarter påträffats.

Långt gångna soptippsplaner stoppades och området blev istället riksintresse och våren 2018 även naturreservat och således räddades ett gammalt kulturlandskap. Hela området består av betesmark men rastplatsen ligger utanför vid parkeringen.

Läs mer om Mosslunda på Länsstyrelsen Skånes hemsida. Länk till annan webbplats.

Kålfjäril på Mosslunda fält

Fjäril på Mosslunda fält

Service

  • Parkering, 10 platser
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två stigar 2,5 km som går genom kohagar
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?