Ta en promenad i maj och du kan få se brushanar, gulärlor och storspovar.

Håslövs ängar, cirka 5 km sydost om Kristianstad, är en flack halvö som sticker ut i Hammarsjön, samt några öar.

Kabbleka på Håslövs ängar

Kabbleka på Håslövs ängar

Stora delar av reservatets ängar översvämmas årligen och tillsammans med bete och slåtter skapar vattnet en intressant flora. Håslövs ängar är naturreservat på grund av framför allt rikt fågelliv med flera sällsynta arter som häckar och det är en av Vattenrikets besöksplatser. Strövstig finns ner till fågeltorn vid Hammarsjön och handikappanpassad utsiktsplattform med handikapparkering mitt på ängarna. Här finns även handikapptoalett vid den vanliga parkeringen.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Skåneleden och Sydostleden passerar alldeles i närheten.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 25 bilplatser och 2 bussplatser
  • Markerad strövstig, 2,6 km

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?