Degeberga backar är ett kuperat område mellan Linderödsåsen och den kalkrika Kristianstadsslätten med utsiktspunkten Söndre klack.

I de branta backarna har det bildats terrassliknande formationer till följd av betesdjurens kontinuerliga hävd under århundraden. En mindre bäck, Forsakarsbäcken, rinner genom området.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Området ligger i anslutning till tätorten Degeberga vilket gör det lätt för lokalbefolkningen att nå ut i naturen. Även många skolklasser besöker området som numera är förbundet med Forsakar och Lillaforsskogen genom Skåneleden.

Service

  • Parkering, 30 platser
  • Markerade strövstigar, två olika: 1,4 km och 2,2 km.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?