Herculesområdet utanför Viby, 6 km söder om Kristianstad, bjuder på ett mycket varierande landskap med öppna ängar, vidsträckta vassar, videsnår och spännande dammiljöer.

Området är naturreservat och den markerade stigen från parkeringsplatsen passerar flera platser där man fortfarande kan se spår från det gamla bondelandskapet.

Skåneleden och Sydostleden passerar området som lockar med fågeltorn och stor artrikedom.

Service

  • Parkering, 6 platser samt 1 bussparkering
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, 3,2 km
  • Informationsskylt
  • Utemuseum

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?