Naturreservatet Boarps hed består av enefälad och ljunghedar med rik flora och fauna.

Den vackra ljungheden strax norr om Linderöd är en bit levande kulturhistoria. Här kan man vandra i öppna hedar som täckte stora delar av Linderödsåsen på 1700- och 1800-talet. Traditionell skötsel genom bete och bränning håller området öppet och kortbevuxet. När ljungen blommar i augusti lyser de mjukt böljande kullarna i lila toner.

Service

  • Parkering, 5–8 platser. En smal markväg tar dig till parkering
  • Markerad strövstig, 0,9 km
  • Informationsskylt

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?