Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår.
Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår.

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från och med höstterminsstart det år barnet fyller 7. Vi erbjuder plats i förskoleklass från och med hösten det år barnet fyller 6. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan. För barn 6-12 år erbjuds fritidshem på alla skolor.

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår. De allra flesta barn väljer också att gå förskoleklass (F-klass) när de är 6 år. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan. För barn i åldrarna 6-12 erbjuds fritidshem på alla skolor. Alla barn ges automatiskt plats i en närliggande skola.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk verksamhet. Skolplikten kommer att vara 10-årig.

Verksamheterna kan variera på våra skolor. Några har verksamhet från F-klass till och med årskurs 6, medan andra har till och med årskurs 9. Några skolor har endast årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Välja annan skola

Du som har barn i åldrarna 6-15 år har möjlighet att själv välja vilken grundskola barnen skall gå i, förutsatt att det finns plats. Om du vill söka en plats på en annan skola kontaktar du den skolans rektor. Du hittar kontaktuppgifterna till rektorn i vår kontaktlista till skolorna eller på skolans egna webbsida.

Fritidshem

För barn i åldrarna 6-12 finns fritidshem för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är öppna före och efter skoldagen samt på lov.

Profiler eller särskilda inriktningar

Några av våra skolor har valt att profilera sig inom vissa områden:

På drygt 20 av våra förskolor och grundskolor arbetar man med Grön Flagg. Grön Flagg är ett program från organisationen Håll Sverige Rent som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga.

Fokusskolor

Från och med hösten 2016 är Centralskolan, Helgedalskolan och Näsby skola fokusskolor. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och annat professionellt stöd i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.