Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9 men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år. Fritidshem för barn i åldrarna 6-12 finns på samtliga skolor för barn i dessa åldrar.

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår.
Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår.

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår. När barnen är 6 år börjar de i förskoleklass som också är obligatorisk från och med höstterminen 2018. För barn i åldrarna 6-12 år erbjuds fritidshem på alla skolor. Alla barn ges automatiskt plats i en närliggande skola.

Verksamheterna kan variera på våra skolor. Några har verksamhet från F-klass till och med årskurs 6, medan andra har till och med årskurs 9. Några skolor har endast årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Fritidshem

För barn i åldrarna 6-12 år finns fritidshem för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är öppna före och efter skoldagen samt på lov.

Profilklasser 

Några av våra skolor har profilklasser. Profilerna är godkända av Skolinspektionen och har godkända färdighetsprov, som urskiljer vilka elever som får komma in.

Mer information om profilklasserna finns på deras egna hemsidor:

Inriktningar 

Det finns också några skolor som har olika inriktningar och där behöver man inte göra färdighetsprov. Skolor med inriktning väljs inom det ordinarie skolvalet och har alltså inte direktintag som profilklasserna och inte heller några andra urvalskriterier än de som barn- och utbildningsnämnden beslutat om.

Följande inriktningar finns:

Grön Flagg

På drygt 20 av våra förskolor och grundskolor arbetar man med Grön Flagg. Grön Flagg är ett program från organisationen Håll Sverige Rent som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga.

Moderna språk

Från och med årskurs 6 ska eleverna läsa moderna språk och har då möjlighet att välja mellan tyska och spanska. För elever i årskurs 8 och 9 finns under läsåret 2018/2019 även möjligheten att välja franska.

Inför valet är det bra att veta att ett betyg i ett modernt språk får läggas till som ett 17:e betyg och kan då höja meritvärdet inför gymnasievalet.

Om inget modernt språk väljs, finns det andra alternativ att välja. Innan detta val görs ska eleven prata med mentor/klassföreståndare om vad de olika alternativen innebär.

Fokusskolor

Från och med hösten 2016 är Centralskolan, Helgedalskolan och Näsby skola fokusskolor. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och annat professionellt stöd i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Läs mer

Studera med lön - kombimodellen

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön! Kristianstads kommun erbjuder åtta personer chansen att jobba på halvtid och samtidigt läsa till lärare på Högskolan Kristianstad.

Läs mer