Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år.

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår.
Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår.

Obligatorisk skola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår. När barnen är 6 år börjar de i förskoleklass som också är obligatorisk. 

Verksamheterna kan variera på våra skolor. Några har verksamhet från F-klass till och med årskurs 6, medan andra har till och med årskurs 9. Några skolor har endast årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Förskolor och skolor A-Ö

Du väljer den skola du vill att ditt barn ska gå på genom att ansöka via e-tjänst eller blankett.

Välja skola

Fritidshem

För barn i åldrarna 6-12 år erbjuds fritidshem på alla skolor för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är öppna före och efter skoldagen samt på lov. Du kan ansöka om plats i fritidshem efter besked om skolplacering.

Fritidshem, fritids

Profilklasser

Några av våra skolor har profilklasser.

En profilklass kan ha ett färdighetsprov  som avgör vilka elever som får placering där. Färdighetsprov får endast användas om profilen bygger på ämnena bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd. Profilklasser med färdighetsprov har i så fall har ett eget intag av elever och ansökan görs direkt till den skolan.

Andra profilklasser har inget färdighetsprov. Plats till dessa söks i det ordinarie skolvalet och med ordinarie urvalskriterier för skolplacering.

Här ses de profilklasser som finns på kommunens grundskolor. Här anges inom vilka årskurser profilklasserna finns och om det finns färdighetsprov.

 • Bild- och formklasser (årskurs 4-9, har färdighetsprov) på Nosabyskolan
 • Fotbollsakademi (årskurs 7-9, har färdighetsprov) på Fjälkinge skola
 • Handbollsklasser (årskurs 7-9, har inte färdighetsprov) på Slättängsskolan
 • Montessoriklass (årskurs F-9, har inte färdighetsprov) Sånnaskolan
 • Musikklasser (årskurs 4-9, har färdighetsprov);på Fröknegårdsskolan
 • Språkprofilsklass (årskurs 7-9, har inte färdighetsprov) på Norretullskolan
 • Teknik och entreprenörskap (årskurs 7-9, har inte färdighetsprov) på Nosabyskolan

Grön Flagg

På drygt 20 av våra förskolor och grundskolor arbetar man med Grön Flagg. Grön Flagg är ett program från organisationen Håll Sverige Rent som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga.

Moderna språk

Från och med årskurs 6 ska eleverna läsa moderna språk och har då möjlighet att välja mellan tyska och spanska. För elever i årskurs 8 och 9 finns under läsåret 2018/2019 även möjligheten att välja franska.

Inför valet är det bra att veta att ett betyg i ett modernt språk får läggas till som ett 17:e betyg och kan då höja meritvärdet inför gymnasievalet.

Om inget modernt språk väljs, finns det andra alternativ att välja. Innan detta val görs ska eleven prata med mentor/klassföreståndare om vad de olika alternativen innebär.

Fokusskolor

Från och med hösten 2016 är Centralskolan, Helgedalskolan och Näsby skola fokusskolor. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och annat professionellt stöd i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.