Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2022-2026.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2022-2026.

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag.

Kallelser, protokoll och styrande dokument

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?