Rådhus Skåne, vy från Tivolibadgatan

Ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Var med och påverka

Ungdomsrådet vänder sig till ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan åk 7-9 och 1-3 och är aktiva i sin skolas elevkår eller elevråd. För att vara med i rådet ska du brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad.

Lämna förslag till Ungdomsrådet

Har du någon idé på hur det kan bli bättre i kommunen? Mer belysning vid cykelvägarna? Ny gunga på lekplatsen?

Lämna dina tips och idéer till kommunens ungdomsråd om hur Kristianstad kan bli en bättre plats för barn och unga. Ungdomsrådet framför sedan dina åsikter om vad du vill ska finnas i kommunen, exempelvis en ny gunga på en lekplats, fler lampor vid en cykelväg eller arrangera en konstutställning.

Ungdområdets uppdrag

Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga ämnen i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan ungdomar och politiker i kommunen.  Politiker och andra beslutsfattare kan också be ungdomsrådet om hjälp när de ska fatta viktiga beslut som påverkar barn och unga i kommunen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?