Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är viktigt för att stärka landsbygdsutvecklingen.Kristianstads kommuns landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen.

Vad gör landsbygdsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där medlemmarna delar kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
 • Tillsammans med landsbygdssamordnaren arbetar rådet fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan.
 • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
 • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.

Deltagare

Följande personer, organisationer och ideella verksamheter är med i landsbygdsrådet:

 • Richard Axelsson, politiker (Sd), landsbygdsrådets ordförande
 • Martin Hallingström Skoglund, politiker (S), landsbygdsrådets vice ordförande
 • Leader Skåne Ess
 • Degeberga byalag
 • Tollarps byalag
 • Fjälkinge byfrämjare
 • Oppmanna Vånga bygderåd
 • Everöds byaråd
 • Gärds Köpinge villaförening
 • Tosteberga byalag
 • Huaröds byalag
 • Vittskövle byalag
 • Djurröds byalag

Kommunens landsbygdssamordnare är sammankallande.

Våra protokoll

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?