Kristianstads kommun har nio verksamheter som vi bedriver i företagsform. Det är bland annat vårt kommunala bostadsbolag, energibolag och renhållningen.

ABK, AB Kristianstadsbyggen

ABK är ett helägt allmännyttigt bostadsföretag. Uppgiften är att producera och tillhandahålla bostäder inom Kristianstads kommun.

C4 Energi AB

C4 Energi är ett helägt energibolag som äger elnätet i Kristianstad och Åhus. Företaget producerar el, fjärrvärme och fjärrvärme. De driver även en biogasanläggning och ansvarar för fiberutbyggnaden.

Flygplatsen, Kristianstad Airport AB

Kristianstad Airport äger och ansvarar för driften av flygplatsen Kristianstad Österlen Airport. Kommunen äger 91 % av företaget.

Krinova AB

Krinova är en inkubator och science park inom profilområdet mat, miljö och hälsa. Verksamheten ägs av kommunen och Högskolan Kristianstad.

Kristianstads industribyggnads AB

Industribyggnad har till uppgift att bygga, köpa och förvalta fastigheter i sysselsättningsbefrämjande syfte. Bolaget äger inga fastigheter för tillfället.

Kristianstads Kommunföretag AB

Bolaget äger och förvaltar samtliga aktier i dotterbolagen ABK, C4 Energi, Renhållningen samt Kristianstads Industribyggnads.

Kristianstads Renhållnings AB

Renhållningen Kristianstad samlar upp, bearbetar och, i vissa fall, säljer avfall. Återvinna, källsortera, samla in och ta hand om miljöfarligt avfall är också viktiga uppgifter.

Trygghetscentralen Skåne Nordost

Sköter säkerhets- och jourtjänster, till exempel kommunala larm och felanmälningar. Gemensamt bolag för de sex kommunerna i nordöstra Skåne där varje kommun äger lika mycket.

Åhus Hamn och Stuveri AB

Driver bulk och containerhamn i Åhus. Kommunen äger 54 % av bolaget och privata intressen Åhus Stuveriintressenter AB resterande. Kommunen äger all mark.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?