Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och kommunikation mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

Vårt uppdrag

Pensionärsrådet ska:

  • verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen
  • initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen 
  • vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
  • regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering 
  • beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha synpunkter på 
  • ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta  i referensgrupper som tillsätts inom omsorgsförvaltningen

Våra protokoll och kallelser

Klicka på mappen för att fälla ut dokumenten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?