Sex kommuner i nordöstra Skåne samarbetar inom Skåne Nordost. Kommunerna som ingår i samarbetskommittén är Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas utvecklingskraft. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i dialogen med externa aktörer - nationellt, regionalt och delregionalt. Genom Skåne Nordost-samarbetet erbjuds ett brett utbud av vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Skåne Nordosts verksamhet leds från Skåne Nordostkontoret i Rådhus Skåne i Kristianstad. Skåne Nordost har även ett EU-kontor som geografiskt är placerat i Hässleholm.

Där finns också länkar med tips om besöksmål i området och om utbildningar som ingår i ett samarbete där även fler kommuner är delaktiga.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll