Förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i åtta förvaltningar. Här arbetar tjänstepersonerna med att förverkliga det som politikerna bestämmer. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en undersköterska, en ingenjör eller en administratör.

Samtliga förvaltningar styrs av en nämnd. Den största förvaltningen är barn- och utbildningsförvaltningen med omkring 3000 anställda. Förvaltningen som heter kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

 • Räddningstjänst

  För din trygghet och säkerhet har Räddningstjänsten i Kristianstads kommun brandmän och befäl i beredskap dygnet runt. Brandstationer finns i Kristia...

 • Arbete och välfärd

  Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar med individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning och social hållbarhet. Vi ansvarar bland annat för stöd och ...

 • Barn och utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) arbetar med utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vi ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk ...

 • Teknik

  Tekniska förvaltningen ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Vi ansvarar också för den kom...

 • Kommunledning

  Kommunledningskontoret arbetar med övergripande frågor som utvecklar kommunen och verksamheterna. Vi ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, ...

 • Kultur och fritid

  Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med verksamheter och institutioner inom kultur och fritid. Vi ansvarar bland annat för idrottsanläggningar, ...

 • Miljö- och samhällsbyggnad

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med framtida bebyggelse och ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ansvarar bland annat fö...

 • Omsorg

  Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland...

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll